Όροι χρήσης ηλεκτρονικού καταστήματος

[www.totalcleanshop.gr]

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «TOTAL CLEAN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ » (η «Εταιρεία») και τον διακριτικό τίτλο «TOTAL CLEAN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ», που εδρεύει στην Αθήνα, Αττική, Λ. Πατησίων αρ. 350-352 με Α.Φ.Μ. 999056200, Δ.Ο.Υ. [ΙΔ’ Αθηνών] εγγεγραμμένη στο ΓΕΜΗ με αρ. Μητρώου 006862401000 (εφεξής, «η Εταιρεία») στην ιστοσελίδα της ‘’ [www.totalcleanshop.gr]’’ («η Ιστοσελίδα» ή το «E- Shop») παρέχει σε εσάς το περιεχόμενο που διατίθεται στην Ιστοσελίδα αναφορικά με την πώληση εξ΄αποστάσεως των προϊόντων της Εταιρείας («τα Προϊόντα»).. Δυνάμει των παρακάτω όρων και προϋποθέσεων, της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας και λοιπών όρων, προϋποθέσεων και πολιτικών που μπορεί να βρείτε στην Ιστοσελίδα μας, ρυθμίζονται τα προϊόντα, η λειτουργικότητα, τα χαρακτηριστικά που αφορούν τα Προϊόντα. Με την πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας, αποδέχεστε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει, χωρίς περιορισμό ή επιφύλαξη, να δεσμευτείτε από αυτούς τους Όρους και τις Προϋποθέσεις. Εάν διαφωνείτε με οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, παρακαλούμε να μην κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας.

Η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανανεώσει ή αναβαθμίσει οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη/καταναλωτή/επισκέπτη/ του e-shop α) μέρος ή το σύνολο των παρόντων όρων χρήσης, β) μέρος ή το σύνολο του περιεχομένου του eshop και γ) μέρος ή το σύνολο της εξωτερικής εμφάνισης (interface), της δομής ή της σύνθεσης (configuration) του eshop καθώς και των τεχνικών του προδιαγραφών. Είναι δική σας ευθύνη να τους διαβάζετε καθώς οι Όροι που βρίσκονται σε ισχύ τη στιγμή της κατάρτισης της Σύμβασης (όπως αυτή ορίζεται παρακάτω) είναι και οι εφαρμοστέοι.

Επίσης η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη/καταναλωτή/επισκέπτη/ μέλους του e-shop να ματαιώσει, να αναστείλει ή να τερματίσει τη λειτουργία του e-shop. Ο χρήστης/καταναλωτής/ καταναλωτής/μέλος του e-shop αναγνωρίζει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλα τα ανωτέρω με μόνη την πλοήγηση ή/και χρήση των υπηρεσιών του e-shop.

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σε σχέση με τους Όρους ή τις Πολιτικές Προστασίας Δεδομένων μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας την φόρμα επικοινωνίας.

1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Κάνοντας χρήση της Ιστοσελίδας συμφωνείτε επίσης με την Πολιτική μας για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και την Πολιτική μας για τα Cookies. Παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και την Πολιτική για τα Cookies, προκειμένου να λάβετε γνώση των πρακτικών μας σχετικά με το ιδιωτικό απόρρητο στο [να προστεθεί το σχετικό link].

3. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ – ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Οι πληροφορίες που περιέχονται στους παρόντες Όρους και οι λεπτομέρειες που περιέχονται στην παρούσα Ιστοσελίδα δεν συνιστούν πρόταση πώλησης αλλά πρόσκληση για ενημέρωση. Δεν θα θεωρείται ότι έχει καταρτισθεί σύμβαση μεταξύ ημών και εσάς αναφορικά με οποιαδήποτε προϊόντα, παρά μόνον όταν η παραγγελία σας γίνει ρητώς αποδεκτή από εμάς. Αν δεν δεχτούμε την παραγγελία σας και τα χρήματα έχουν ήδη αφαιρεθεί από το λογαριασμό σας, τότε αυτά θα επιστρέφονται ατόκως στο ακέραιο.

Για να κάνετε μια παραγγελία θα σας ζητηθεί να ακολουθήσετε τη διαδικασία της αγοράς και να πατήσετε το κουμπί «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ – Proceed to Chekout». Κατόπιν θα λάβετε ένα e-mail από εμάς το οποίο θα επιβεβαιώνει την παραλαβή της παραγγελίας σας (“Επιβεβαίωση Παραγγελίας”). Η λήψη του email επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση της παραγγελίας και την αποδοχή της από μέρους μας. . Σας παρέχεται η δυνατότητα είτε να κάνετε παραγγελία ως εγγεγραμμένος χρήστης της ιστοσελίδας μας είτε ως απλός επισκέπτης χωρίς να διαθέτετε προφίλ εγγεγραμμένου χρήστη. Για την καλύτερη σας εξυπηρέτηση προτείνεται να δημιουργήσετε προφίλ εγγεγραμμένου χρήστη κάνοντας log in στην ιστοσελίδα μας.

3.1 . Διαθεσιμότητα Προϊόντων

Τα προϊόντα που προσφέρονται μέσω της παρούσας Ιστοσελίδας είναι διαθέσιμα μόνο στην Ελλάδα. Όλες οι παραγγελίες των προϊόντων εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα τους. Σπανίως, υπάρχει το ενδεχόμενο ένα προϊόν το οποίο έχετε καταχωρήσει στην παραγγελία σας να μην είναι διαθέσιμο κατά το στάδιο προετοιμασίας στις αποθήκες μας. Σε αυτήν την περίπτωση, παρακαλούμε να μας ενημερώστε εντός 3 εργασίμων ημερών από την παραλαβή της παραγγελίας σας αποστέλλοντάς μας e-mail στη διεύθυνση [www.totalcleanshop.gr] και θα σας ενημερώσουμε είτε τηλεφωνικώς στον αριθμό που έχετε δηλώσει είτε μέσω email, σχετικά με παρόμοια προϊόντα ίσης ή ανώτερης ποιότητας και αξίας, τα οποία μπορείτε να παραγγείλετε. Εάν δεν επιθυμείτε να παραγγείλετε τέτοιου είδους παρόμοια προϊόντα, θα σας επιστρέψουμε ατόκως το ποσό που ενδεχομένως έχετε πληρώσει στο ακέραιο.

3.2. Απόρριψη Παραγγελίας

Διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε από την παρούσα Iστοσελίδα οποιοδήποτε προϊόν ανά πάσα στιγμή ή/και να αφαιρέσουμε ή να επεξεργαστούμε οποιαδήποτε ύλη ή περιεχόμενο σε αυτήν την ιστοσελίδα. Παρόλο που καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διεκπεραιώσουμε όλες τις παραγγελίες που υποβάλλονται σε εμάς, μπορεί να προκύψουν εξαιρετικές περιστάσεις υπό τις οποίες ενδεχομένως να χρειαστεί να απορρίψουμε τη διεκπεραίωση μιας παραγγελίας αφότου σας έχουμε ήδη στείλει την Επιβεβαίωση Παραγγελίας, το οποίο διατηρούμε το δικαίωμα να πράξουμε ανά πάσα στιγμή κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια.

3.3 Παράδοση

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του όρου 3.1 παραπάνω σχετικά με τη διαθεσιμότητα των προϊόντων και με την επιφύλαξη να συντρέχουν εν προκειμένω εξαιρετικές περιστάσεις, θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας για το/τα προϊόν/τα που αναγράφονται στην Επιβεβαίωση Παραγγελίας έως την ημερομηνία παράδοσης που ορίζεται στην Επιβεβαίωση Παραγγελίας ή, εάν δεν έχει οριστεί ημερομηνία παράδοσης, εντός του υπολογιζόμενου χρονικού διαστήματος που εμφαίνεται όταν διαλέγετε μέθοδο πληρωμής, και σε κάθε πάντως περίπτωση εντός 30 ημερών από την ημερομηνία της Επιβεβαίωσης Παραγγελίας. Δεν πραγματοποιούμε παραδόσεις Σάββατα και Κυριακές.

Παρόλα αυτά, καθυστερήσεις μπορεί να προκύψουν σε περιπτώσεις όπως, ανάλογα με την περιοχή παράδοσης ή σε απρόβλεπτες περιστάσεις.

Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν καταφέρουμε να ανταποκριθούμε στην ημερομηνία παράδοσης, θα σας ενημερώσουμε σχετικά και θα σας προσφέρουμε την επιλογή είτε να συνεχίσετε την αγορά ορίζοντας από την πλευρά μας νέα ημερομηνία παράδοσης, είτε να ακυρώσετε την παραγγελία με πλήρη επιστροφή ατόκως των χρημάτων.

Για τους σκοπούς των παρόντων Όρων, η “παράδοση” θα θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί ή η παραγγελία θα θεωρείται ότι έχει παραδοθεί όταν εσείς ή κάποιο τρίτο πρόσωπο κατ’ εντολήν σας, διάφορο του μεταφορέα, έχει αποκτήσει τη φυσική κατοχή ή έλεγχο των προϊόντων, το οποίο θα αποδεικνύεται από το αποδεικτικό παραλαβής της παραγγελίας στη συμφωνημένη διεύθυνση παράδοσης.

3.4 Μη παράδοση

Εάν καταστεί αδύνατο για τον μεταφορέα η παράδοση της παραγγελίας σας, θα σας αφήσει ένα σημείωμα που θα εξηγεί πού βρίσκεται η παραγγελία σας και τι θα πρέπει να κάνετε για να την παραλάβετε και θα επικοινωνήσει μαζί σας και τηλεφωνικώς. Αν η παραγγελία σας φτάσει στον προορισμό της και απουσιάζετε, τότε οι συνεργαζόμενες μεταφορικές εταιρείες θα προσπαθήσουν την παράδοση άλλες 2 φορές, τις επόμενες εργάσιμες ημέρες. Σε περίπτωση που τελικά η παράδοση δεν επιτευχθεί τότε η παραγγελία σας επιστρέφει σε αυτομάτως σε εμάς. Σε αυτή την περίπτωση θα σας ενημερώσουμε σχετικά μέσω email ζητώντας να επιλέξετε είτε την επανάληψη της αποστολής είτε την ακύρωση της παραγγελίας σας. Στην περίπτωση που εντός 3 ημερών από την αποστολή του σχετικού email δεν λάβουμε απάντηση, τότε η παραγγελία σας θα ακυρωθεί και θα σας επιστραφεί το ποσό της αξίας της με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο κάνατε την πληρωμή. Σε περίπτωση που η αποστολή καταστεί αδύνατη και προβούμε στην επιστροφή του ποσού της αξίας της παραγγελίας σας, τα μεταφορικά έξοδα για την επιστροφή των Προϊόντων βαρύνουν τον αγοραστή καθώς και τα μεταφορικά έξοδα σε περίπτωση δεύτερης αποστολής εάν η πρώτη απέβη άκαρπη.

Σε περίπτωση απώλειας της παραγγελίας σας από σφάλμα του μεταφορέα θα σας ενημερώσουμε σχετικά και θα φροντίσουμε την επιστροφή κάθε πληρωμής που λάβαμε από εσάς.

3.5. Μετάθεση Κινδύνου και Κυριότητα των Προϊόντων

Η ευθύνη για τα προϊόντα μετατίθεται σε εσάς από τη στιγμή που εσείς ή κάποιο τρίτο μέρος που ενεργεί κατ’ εντολήν σας, διάφορο του μεταφορέα, έχει αποκτήσει τη φυσική κατοχή ή έλεγχο των προϊόντων. Η κυριότητα των προϊόντων περνάει στα χέρια σας είτε με την ολοσχερή είσπραξη από την πλευρά μας όλων των ποσών που οφείλονται σε σχέση με τα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής, είτε με την παράδοση τους.

3.6. Τιμή και Πληρωμή

Η τιμή κάθε προϊόντος θα είναι αυτή που ορίζεται ανά πάσα στιγμή στην Ιστοσελίδα μας, εκτός από τις περιπτώσεις προφανούς σφάλματος. Φροντίζουμε πάντοτε να διασφαλίζουμε ότι όλες οι τιμές στην Ιστοσελίδα είναι ακριβείς, ωστόσο ενδέχεται να παρουσιαστούν σφάλματα. Οι τιμές στην Ιστοσελίδα μας περιλαμβάνουν Φ.Π.Α Y συν τα έξοδα αποστολής.

Από την στιγμή που έχετε επιλέξει όλα τα προϊόντα που επιθυμείτε να αγοράσετε, αυτά θα έχουν προστεθεί στο καλάθι αγορών σας και το επόμενο βήμα είναι να επιβεβαιώσετε την παραγγελία σας και να πληρώσετε. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να ακολουθήσετε τα βήματα της διαδικασίας αγοράς, συμπληρώνοντας ή επαληθεύοντας τις πληροφορίες που σας ζητούνται σε κάθε βήμα. Περαιτέρω, κατά τη διαδικασία αγοράς, πριν την πληρωμή, μπορείτε να αλλάξετε τα στοιχεία της παραγγελίας σας.

3.7 Τρόποι Πληρωμής

Για τη διευκόλυνση και εξυπηρέτηση όλων όσων επιθυμούν να πραγματοποιήσουν αγορές προϊόντων μέσω της Ιστοσελίδας μας, η Εταιρεία διαθέτει τους ακόλουθους εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής:

• Με χρέωση πιστωτικής κάρτας ή χρεωστικής κάρτας. Η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των συναλλαγών με τη χρήση πιστωτικής κάρτας ή χρεωστικής κάρτας. Δεχόμαστε πιστωτικές κάρτες Visa και Mastercard καθώς και χρεωστικές κάρτες. Στη (secure) φόρμα παραγγελίας συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα πεδία (αριθμό κάρτας, ημερομηνία λήξης της, CCV).

• Πληρωμή μέσω PayPal. Η πληρωμή με PayPal γίνεται υπό τους αυστηρούς όρους συναλλαγών που επιβάλλει η εταιρεία PayPal.

  • Με αντικαταβολή κατά τη στιγμή της παραλαβής του προϊόντος. Όταν έρθει στο χώρο σας ο υπάλληλος της ταχυμεταφορικής εταιρείας για να σας παραδώσει τα προϊόντα σας, πληρώνετε μετρητά την αξία της παραγγελίας σας. Το κόστος για την υπηρεσία αντικαταβολής είναι μεταβαλλόμενο ανάλογα με το βάρος του προϊόντος και θα ενημερώνεστε για αυτό πριν την υποβολή της παραγγελίας σας και την πληρωμή.

3.8. Πολιτική Επιστροφών – Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Εάν συναλλάσσεστε ως καταναλωτής, μπορείτε να υπαναχωρήσετε από τη Σύμβαση εντός 14 ημερολογιακών ημερών αναιτιολόγητα. Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει μετά την παρέλευση 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που εσείς ή κάποιο τρίτο μέρος που ενεργεί κατ’ εντολήν σας, διάφορο του μεταφορέα, απέκτησε τη φυσική κατοχή ή έλεγχο των προϊόντων, ή στην περίπτωση παραγγελίας με περισσότερα προϊόντα μετά την παρέλευση 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που εσείς ή κάποιο τρίτο μέρος που ενεργεί κατ’ εντολήν σας, διάφορο του μεταφορέα, απέκτησε τη φυσική κατοχή ή έλεγχο του τελευταίου προϊόντος. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το κάθε προϊόν να βρίσκεται στην αρχική του συσκευασία (όπου υφίσταται), να μην έχει χρησιμοποιηθεί και να συνοδεύεται από φωτοτυπία της απόδειξης λιανικής πώλησης. Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, μπορείτε να ενημερώσετε την εταιρεία μας στην ανωτέρω διεύθυνση μας ή στο τηλέφωνο [2102111778], ή στέλνοντας email στη διεύθυνση: [[email protected]], για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από αυτήν τη Σύμβαση με ρητή δήλωσή σας και να επιστρέψετε τα σχετικά προϊόντα στην διεύθυνση «TOTAL CLEAN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ » και τον διακριτικό τίτλο «TOTAL CLEAN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ», που εδρεύει στην Αθήνα, Αττική, Λ. Πατησίων αρ. 350-352. Όταν παραλάβουμε τα προϊόντα, θα λάβετε σχετικό ενημερωτικό e-mail. Μετά την παραλαβή των Προϊόντων από εμάς, θα σας επιστρέψουμε, κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο και πάντως εντός 14 ημερών από την ημέρα που ενημερωθήκαμε για την υπαναχώρηση, το συνολικό ποσό των αγορών στη κάρτα σας ή όποιο τρόπο πληρωμής έχετε θέσει και εφόσον τα προϊόντα είναι σε καλή κατάσταση. Επιβαρύνεστε με τα άμεσα έξοδα επιστροφής των προϊόντων σε εμάς.

Ευθύνεστε για κάθε απομείωση της αξίας των προϊόντων ως απόρροια τέτοιας μεταχείρισής τους που αλλοιώνει την φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργικότητά τους.

Διευκρινίζεται ότι δεν θα χωράει υπαναχώρηση για σφραγισμένα αγαθά τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση ή τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί ή δεν βρίσκονται στην κατάσταση στην οποία τα έχετε παραλάβει.

4. ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο ακριβείς κατά την περιγραφή των προϊόντων μας στη Ιστοσελίδα. Ωστόσο, στο βαθμό που το επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία, δεν εγγυόμαστε ότι οι περιγραφές των προϊόντων, τα χρώματα, οι πληροφορίες ή άλλο περιεχόμενο που διατίθεται στη Ιστοσελίδα είναι ακριβή, πλήρη, ενημερωμένα ή χωρίς λάθη.

5. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Όλες οι πληροφορίες και το περιεχόμενο που διατίθεται στην Ιστοσελίδα, καθώς και η «εμφάνιση και αίσθηση», συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των εμπορικών σημάτων, των λογοτύπων, των σημάτων υπηρεσιών, του κειμένου, των γραφικών, των εικονιδίων κουμπιών, των εικόνων, των ηχητικών κλιπ, των συλλογών δεδομένων και του λογισμικού, όπως και η συλλογή και η οργάνωση αυτών (συνολικά, το «Περιεχόμενο») είναι ιδιοκτησία της Εταιρείας ή των συνεργατών μας, και προστατεύονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων νόμων που διέπουν πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα.

Τα εμπορικά σήματα και εμπορικά περιβλήματα τα οποία προβάλλονται και περιέχονται στην Ιστοσελίδα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν με οποιονδήποτε τρόπο για οποιονδήποτε σκοπό χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση μας.

Εκτός από τα όσα ορίζονται στις περιορισμένες άδειες της Ενότητας 6 παρακάτω ή ως απαιτείται δυνάμει του ισχύοντα νόμου, ούτε το Περιεχόμενο ούτε οποιοδήποτε τμήμα της Σελίδας δύναται να χρησιμοποιηθεί, αναπαραχθεί, αντιγραφεί, διπλοτυπηθεί, μεταπωληθεί, προσπελαστεί, τροποποιηθεί ή άλλως αξιοποιηθεί, συνολικά ή εν μέρει, για οποιονδήποτε σκοπό χωρίς τη ρητή, προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή μας.

6. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

Σας παρέχουμε μια περιορισμένη, ανακλητή και μη αποκλειστική άδεια πρόσβασης στη Σελίδα και προσωπικής χρήσης αυτής. Αυτή η περιορισμένη άδεια δεν περιλαμβάνει το δικαίωμα να: (α) παγιδευτούν ή να χρησιμοποιηθούν τεχνικές παγίδευσης για την Ιστοσελίδα ή τμήμα αυτής, (β) αναδημοσιευτεί, αναδιανεμηθεί, διαβιβαστεί, πωληθεί, αδειοδοτηθεί ή γίνει λήψη της Ιστοσελίδας ή οποιοδήποτε ή/και κάθε Περιεχόμενο (εκτός προσωρινής αποθήκευσης ή κατά περίπτωση προβολής της Ιστοσελίδας), (γ) γίνει οποιαδήποτε χρήση της Ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε ή/και όλου του Περιεχόμενου εκτός της προσωπικής χρήσης, (δ) τροποποιηθούν, αναλυθούν ή δημιουργηθούν οποιεσδήποτε παράγωγες εργασίες βάσει είτε της Ιστοσελίδας είτε οποιουδήποτε είτε/και όλου του Περιεχομένου, (ε) συλλεχθούν πληροφορίες λογαριασμών προς το δικό σας όφελος ή όφελος άλλου μέρους, (στ) χρησιμοποιηθούν οποιαδήποτε meta tags ή οποιοδήποτε άλλο «κρυμμένο κείμενο» χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε ή/και κάθε Περιεχόμενο ή (ζ) χρησιμοποιηθούν ρομπότ λογισμικού, αράχνες, προγράμματα ανίχνευσης ή παρόμοια εργαλεία συλλογής και εξαγωγής δεδομένων ή να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που μπορεί να θέτει μη εύλογο βάρος ή φορτίο στην υποδομή μας. Πρέπει να διατηρείτε, χωρίς τροποποίηση, κάθε ιδιοκτησιακή ειδοποίηση στην Ιστοσελίδα ή ειδοποίηση που προσαρτάται ή περιλαμβάνεται στη Ιστοσελίδας.

Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση από εσάς της Ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε ή/και κάθε Περιεχομένου μας αυτόματα τερματίζει τις περιορισμένες άδειες που ορίζονται στην παρούσα Ενότητα 6 με την επιφύλαξη αποζημιώσεως για όποια τυχόν ζημία υποστεί η Εταιρεία ή και λοιποί της συνεργάτες και τυχόν άλλων ένδικων μέσων που παρέχονται από την ισχύουσα νομοθεσία ή τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

7. ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΣΑΣ

Όσον αφορά την πρόσβαση ή τη χρήση της Ιστοσελίδας, θα πρέπει να συμμορφώνεστε με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και τις ειδικές προειδοποιήσεις ή οδηγίες για πρόσβαση ή χρήση που αναρτώνται στην Ιστοσελίδα. Πρέπει να ενεργείτε πάντα σύμφωνα με το νόμο, τις ηθικές πρακτικές και με καλή πίστη. Δεν μπορείτε να κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση της Ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε Περιεχομένου ή υπηρεσιών που μπορεί να εμφανίζονται σε αυτή την Ιστοσελίδα και δεν δύναται να επηρεάζετε κατά οποιονδήποτε τρόπο την ακεραιότητα ή το χειρισμό της Ιστοσελίδας. Με την επιφύλαξη της γενικότητας οποιασδήποτε άλλης διάταξης των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, αν παραβιάσετε εξ αμελείας ή εκουσίως από δόλο οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, θα είστε υπεύθυνοι για όλες τις απώλειες και τις ζημίες που αυτό ενδέχεται να επιφέρει στην Εταιρεία, τις συνδεδεμένες εταιρίες ή τους συνεργάτες μας.

8. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

Δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο οποιωνδήποτε σελίδων εκτός του Ιστότοπου ή οποιωνδήποτε άλλων Ιστοτόπων που συνδέονται με ή από τη Ιστοσελίδα μας. Σύνδεσμοι που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα είναι αποκλειστικά για διευκόλυνση και δεν προσυπογράφονται από εμάς, τις συνδεδεμένες εταιρείες ή τους συνεργάτες του αναφερόμενου περιεχομένου, προϊόντος, υπηρεσίας ή προμηθευτή. Η σύνδεσή σας με ή από οποιαδήποτε σελίδα εκτός του ιστότοπου ή άλλους ιστότοπους γίνεται με δική σας ευθύνη. Δεν είμαστε σε καμία περίπτωση υπεύθυνοι να εξετάσουμε ή να αξιολογήσουμε, και δεν εγγυόμαστε τις προσφορές από σελίδες εκτός του ιστότοπου ή οποιουσδήποτε άλλους ιστότοπους που συνδέονται με ή από την Ιστοσελίδα, ούτε αναλαμβάνουμε οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση για τις ενέργειες, το περιεχόμενο, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες των εν λόγω σελίδων και ιστότοπων, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμούς, τις πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων και τους όρους και προϋποθέσεις τους. Θα πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις και τις πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων όλων των σελίδων εκτός του ιστότοπου και των άλλων ιστότοπων που επισκέπτεστε.

9. ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Σεβόμαστε την πνευματική ιδιοκτησία των άλλων. Αν πιστεύετε ότι προστατευόμενο υλικό έχει αντιγραφεί με τρόπο που συνιστά παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων, παρακαλούμε στείλτε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή έγγραφη ειδοποίηση στο Εξουσιοδοτημένο μας Αντιπρόσωπο για ειδοποιήσεις παραβιάσεων συμπεριλαμβάνοντας τα ακόλουθα: (α) αναγνωριστικό του προστατευόμενου έργου/-ων που ισχυρίζεστε ότι έχει παραβιαστεί και βεβαίωση ότι είστε ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων αυτού ή ο εξουσιοδοτημένος να ενεργεί για λογαριασμό του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων, (β) μια περιγραφή του υλικού που ισχυρίζεστε ότι παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα και τη θέση του εν λόγω υλικού στην Ιστοσελίδα και (γ) τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

Ο Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος για ειδοποιήσεις σχετικά με αξιώσεις για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων είναι o Θωμάς Ντζικ, 2102111778 και email [email protected]

Σημείωση: Τα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας παρέχονται αποκλειστικά και μόνο για την ειδοποίηση της Εταιρείας ότι προστατευόμενο υλικό μπορεί να έχει παραβιαστεί. Όλα τα άλλα αιτήματα δε θα λάβουν απάντηση μέσω αυτής της διαδικασίας και θα πρέπει να απευθυνθούν στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, μέσω αποστολής email στη διεύθυνση [[email protected]] .

10. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Η εταιρεία μας αναγνωρίζει ως ζήτημα μείζονος σημασίας το θέμα της ασφάλειας των δεδομένων και των συναλλαγών και για το λόγο αυτό λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διασφάλισή τους. Η ιστοσελίδα προστατεύει τα μέλη της από τυχόν υποκλοπές στοιχείων με την μέθοδο κρυπτογράφησης στοιχείων. Τα στοιχεία των πελατών δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους και κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα παραμένουν κρυπτογραφημένα και άρα μη ορατά από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Η κρυπτογράφηση ισχύει σε όλα τα στάδια και όλες τις διαδικασίες συναλλαγής και αποστολής προσωπικών σας δεδομένων-στοιχείων από και προς την ιστοσελίδα μας . Επίσης κατά τη διαδικασία της εκτέλεσης των πληρωμών με πιστωτική κάρτα τα στοιχεία της πιστωτικής προστατεύονται με την μέθοδο της κρυπτογράφησης. Τα στοιχεία παραμένουν κρυπτογραφημένα και δεν γνωστοποιούνται σε κανένα 3ο άτομο.

Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας είναι α) ο Κωδικός Εισόδου (e-mail ή username) και β) ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείτε σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία. Μπορείτε να μεταβάλλετε τους ανωτέρω κωδικούς οποτεδήποτε και όσο συχνά επιθυμείτε. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς μέσω των ανωτέρω κωδικών και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την διατήρηση της μυστικότητάς και της απόκρυψης τους από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας του ή διαρροής του θα πρέπει να προβείτε στην άμεση ειδοποίηση μας, αλλιώς η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Σας συνιστούμε, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζετε τους ως άνω κωδικούς ανά τακτά χρονικά διαστήματα και να αποφεύγετε τη χρήση των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών, χρησιμοποιώντας ει δυνατόν όχι μόνο γράμματα και αριθμούς αλλά και σύμβολα για και τη δημιουργία των κωδικών σας.

11. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Με την είσοδο στην Ιστοσελίδα, ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου της Εταιρείας, αποδέχεται ότι η χρήση του γίνεται με δική του ευθύνη και ότι κανένα από τα μέρη που εμπλέκονται στη δημιουργία, παραγωγή ή έκδοση του παρόντος δικτυακού τόπου δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη. Ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά αναφέρεται ότι δεν είναι υπεύθυνο για οποιαδήποτε άμεση, συμπτωματική, επακόλουθη ή έμμεση ζημία είτε για κόστη ή δαπάνες οιουδήποτε τύπου (συμπεριλαμβανομένων αμοιβών δικηγόρου, αμοιβών εμπειρογνώμονα ή άλλων εξόδων), τα οποία μπορεί να προκύψουν άμεσα ή έμμεσα από την πρόσβαση, τη χρήση ή την πλοήγηση του παρόντος δικτυακού τόπου ή από την αποθήκευση (downloading) οποιουδήποτε υλικού, κειμένου, δεδομένων, εικόνων, βίντεο ή αρχείων ήχου από τον παρόντα δικτυακό τόπο συμπεριλαμβανομένου και αναφερομένου ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οτιδήποτε τυχόν προκλήθηκε από ιό (virus), λάθος στο πρόγραμμα (bug), ανθρώπινη ενέργεια ή παράλειψη αυτής, από οποιοδήποτε σύστημα υπολογιστών, τηλεφωνική γραμμή, εξάρτημα υπολογιστή (hardware), λογισμικού (software) ή δυσλειτουργίας προγράμματος είτε οποιουδήποτε άλλου λάθους, παράλειψης ή καθυστέρησης στη μετάδοση από τον υπολογιστή ή από τη σύνδεση δικτύου.

Η Εταιρεία, χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της Εταιρείας για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη/ χρήστη εξ αφορμής αυτής της χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου.

Η Ιστοσελίδα παρουσιάζεται «ως έχει». Δεν πραγματοποιούμε οποιαδήποτε δήλωση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή άρρητη, σχετικά με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις ή τη σελίδα, και εξαιρούμε όλες τις δηλώσεις, εγγυήσεις και προϋποθέσεις οποιουδήποτε είδους, ρητών ή άρρητων, σχετικά με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις ή την Ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των εγγυήσεων ή προϋποθέσεων ικανοποιητικής ποιότητας, εμπορευσιμότητας, μη παραβίασης ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, εκτός από το βαθμό στον οποίο οι εν λόγω δηλώσεις και εγγυήσεις δεν είναι νομικά εξαιρέσιμες.

Συμφωνείτε ότι, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι ή υπόχρεοι (είτε συμβατικά, είτε σε αδικοπρακτική βάση (συμπεριλαμβανομένης αμέλειας) ή άλλως, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για οποιαδήποτε (α) διακοπή δραστηριότητας, (β) καθυστέρηση πρόσβασης ή διακοπές πρόσβασης στην Ιστοσελίδα, (γ) μη παράδοση, εσφαλμένη παράδοση, διαφθορά, καταστροφή ή άλλη τροποποίηση δεδομένων, (δ) απώλεια ή ζημίες οποιουδήποτε είδους που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της παρουσίας συνδέσμων εκτός του ιστότοπου στη σελίδα, (ε) ιούς υπολογιστή, βλάβες συστήματος ή δυσλειτουργίες που δύνανται να προκύψουν σε συνδυασμό με τη χρήση του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένης της διάρκειας υπερσυνδέσμου με ή από ιστότοπους τρίτων μερών, (στ) οποιεσδήποτε ανακρίβειες ή παραλείψεις σε περιεχόμενο ή (ζ) συμβάντα πέραν του ευλόγου ελέγχου μας.

Επιπροσθέτως, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπει ο νόμος, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε έμμεση, ειδική, ποινική, τυχαία ή επακόλουθη ζημία οποιουδήποτε είδους (όπως διαφυγόντα κέρδη) σχετίζεται με την Ιστοσελίδας ή τη χρήση της από εσάς ανεξάρτητα από τη μορφή ενέργειας είτε συμβατικά είτε σε αδικοπρακτική βάση (συμπεριλαμβανομένης αμέλειας) ή άλλως, ακόμη και αν έχουμε ενημερωθεί για την πιθανότητα των εν λόγω ζημιών.

12. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ – LINKS ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Η ιστοσελίδα μας ενδέχεται να εμπεριέχει παραπομπές σε διαδικτυακούς τόπους, για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των οποίων ουδεμία ευθύνη φέρει η εταιρεία, ούτε εγγυάται για την διαρκή και ασφαλή προσβασιμότητα τους. Συνεπώς για οιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση των εν λόγω διαδικτυακών τόπων ο χρήστης/επισκέπτης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα websites, τα οποία φέρουν και την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση του εν λόγω προβλήματος. Η εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή υιοθετεί το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των websites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Για οιοδήποτε τυχόν πρόβλημα ανακύψει κατά την επίσκεψη των ως websites αποκλειστικό υπεύθυνος είναι ο εκάστοτε διαχειριστής/ιδιοκτήτης του website αυτού.

13. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Συμφωνείτε να μας υπερασπιστείτε, αποζημιώσετε και προστατεύσετε για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιές ή κόστη, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων αμοιβών δικηγόρων που προκύψουν από οποιαδήποτε αξίωση, ενέργεια ή αίτημα τρίτου μέρους προκύψει από δική σας χρήση της Ιστοσελίδας ή παραβίαση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων. Συμφωνείτε επίσης να μας αποζημιώσετε για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία ή κόστος, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων αμοιβών δικηγόρων που προκύψουν από δική σας χρήση ρομπότ λογισμικού, των αραχνών, προγραμμάτων ανίχνευσης ή παρόμοιων εργαλείων συλλογής και εξόρυξης δεδομένων ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που επιβάλλει παράλογη επιβάρυνση ή φόρτο στην υποδομή μας.

14. ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Αναφορικά με οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με την Ιστοσελίδα, όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις και όλες οι ενέργειες που προβλέπουν οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις θα διέπονται από τη νομοθεσία της Ελλάδας. Οποιαδήποτε διαφορά σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με την επίσκεψή σας στην Ιστοσελίδα θα υποβάλλεται αποκλειστικά στα Δικαστήρια της Αθήνας, στην Ελλάδα, τα οποία δια των παρόντος συμφωνούνται ως αποκλειστικά κατά τόπον αρμόδια.

Για την περίπτωση διατύπωσης παραπόνου για τη διαδικτυακή αγορά σας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω του: [●]. Σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ υπ’ αριθμ. 524/2013 για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών, μπορείτε να παραπέμπετε διαφορές μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Ομοίως μπορείτε να παραπέμπετε διαφορές σχετικά με την πώληση προϊόντων στον ακόλουθο φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών:
Συνήγορος του Καταναλωτή Λεωφόρος Αλεξάνδρας αρ. 144, 11471 Αθήνα Email address: [email protected] , Website: http://www.synigoroskatanaloti.gr Τηλέφωνο: (+30) 2106460862.

Τέλος σας παραπέμπουμε στον Κωδικά Καταναλωτικής Δεοντολογίας στον ακόλουθο σύνδεσμο προς ενημέρωσή σας:

https://www.e-nomothesia.gr/kat-emporeio/upourgike-apophase-31619-oik-2017.html

15. ΓΕΝΙΚΑ

Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις αποτελούν την πλήρη και αποκλειστική σύμβαση μεταξύ μας σχετικά με τη χρήση της Ιστοσελίδας και αντικαθιστούν και διέπουν κάθε προηγούμενη πρόταση, σύμβαση ή άλλη επικοινωνία.

Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να τροποποιήσουμε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή δημοσιεύοντας τις αλλαγές στη Ιστοσελίδα και παρέχοντας ειδοποίηση για τις εν λόγω αλλαγές. Οποιεσδήποτε αλλαγές τίθενται σε ισχύ αμέσως μετά τη δημοσίευση στην Ιστοσελίδα και την ανάρτηση ειδοποίησης για αυτές τις αλλαγές. Η συνεχόμενη χρήση της Ιστοσελίδας αποτελεί τη συμφωνία σας με όλους τους εν λόγω τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Διατηρούμε το δικαίωμα, κατόπιν ειδοποίησης, να τερματίσουμε οποιαδήποτε από τα δικαιώματα που εκχωρούνται από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Θα πρέπει να συμμορφωθείτε άμεσα με οποιαδήποτε λύση ή άλλη ειδοποίηση, συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, της παύσης κάθε χρήσης της Ιστοσελίδας. Δεν εγγυούμαστε ότι η Ιστοσελίδα μας θα είναι ασφαλής ή απαλλαγμένη από σφάλματα ή ιούς. Είστε υπεύθυνοι για τη διαμόρφωση της πληροφορικής τεχνολογίας σας, των προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και της πλατφόρμας για την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μας. Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε το δικό σας λογισμικό προστασίας από ιούς.

Τίποτα από αυτά που περιέχονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις δεν θα ερμηνεύεται ότι δημιουργεί οποιαδήποτε μεσολάβηση, συνεργασία ή άλλη μορφή κοινής επιχείρησης μεταξύ μας. Η αποτυχία μας να απαιτήσουμε την απόδοσή σας για οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος, δεν θα επηρεάζει το πλήρες δικαίωμά μας να απαιτούμε την εν λόγω απόδοση οποιαδήποτε στιγμή, ούτε η παραίτησή μας από αθέτηση οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος θα θεωρείται ή εκλαμβάνεται ως παραίτηση από την ίδια τη διάταξη. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων είναι μη εφαρμόσιμη ή άκυρη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή αναστέλλεται από οποιαδήποτε διαιτητική ή δικαστική απόφαση, η εν λόγω μη ισχύς ή μη εγκυρότητα δεν θα καθιστά τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις μη εφαρμόσιμους ή άκυρους στο σύνολό τους αλλά οι εν λόγω Όροι και Προϋποθέσεις θα τροποποιούνται στο βαθμό του δυνατού από την αποφανθείσα οντότητα έτσι ώστε να εκφράζουν πλήρως την αρχική πρόθεση των μερών όπως εκφράζεται στην αρχική διάταξη.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

(Συμπληρώστε και επιστρέψτε το παρόν έντυπο μόνον εάν επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από την σύμβαση).

Προς την εταιρία με την επωνυμία «TOTAL CLEAN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ » (η «Εταιρεία») και τον διακριτικό τίτλο «TOTAL CLEAN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ», που εδρεύει στην Αθήνα, Αττική, Λ. Πατησίων αρ. 350-352 με Α.Φ.Μ. 999056200,, e-mail: ___________________.

Σας γνωστοποιώ με την παρούσα ότι υπαναχωρώ από την σύμβαση εξ αποστάσεως πώλησης των ακόλουθων αγαθών:

Κωδικός Παραγγελίας
Ημερομηνία παραλαβής παραγγελίας
Ονοματεπώνυμο αγοραστή
Διεύθυνση αγοραστήΟδός : Αριθμός: Τ.Κ. : Πόλη : Χώρα :

Υπογραφή αγοραστή : ____________________